A Deputación de Ourense proba un sistema que dirá ás PEMES cómo optimizar os seus recursos enerxéticos.

27 Mayo 2022 - Nosotros Prensa
  • A Deputación De Ourense Proba Un Sistema Que Dirá ás PEMES Cómo Optimizar Os Seus Recursos Enerxéticos. 1/1

O laboratorio, formado por sensores e pantallas interactivas, está instalado no Pazo Provincial e na Escola Superior de Enxeñería Informática do Campus de Ourense

 

Deputación de Ourense, como beneficiaria do Proxecto NOVA TFE “NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA PEMES BASADAS NAS TECNOLOXÍAS FACILITADORAS ESENCIAIS (TFE)”, proxecto cofinanciado ao 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, impulsa dentro do mesmo unha actuación conxunta no Pazo Provincial e no Campus da cidade de Ourense.

O proxecto NOVA TFE centrase na investigación aplicada relacionada co internet das cousas (especialmente Smart City) e a fabricación avanzada.

O seu obxectivo é dar resposta os retos relacionados ca necesidade de creación de novas solucións industriais máis competitivas, ante a crecente competencia internacional. Todo elo, co uso eficiente de recursos e materias primas e a produción sostible.

Diferenciase dos sistemas tradicionais na axilización da produción e a diminución do consumo de materiais empregados, mellorando a precisión na fabricación e cun menor impacto medioambiental.

Ao fío deste proxecto acaba de rematar a instalación de distintos equipamentos e un Kit de desenvolvedores para a medición de distintas variables co fin de ofrecer un laboratorio vivinte (Living Lab) con medidas de sensores e actuacións sobre diversos equipos, pensados para as propias PEMEs como lugares de validación e centros demostradores de cara a convencer a potenciais socios financeiros e clientes.

Os sensores que se instalaron medirán variables como a presenza (control de acceso), temperatura e humidade, calidade do aire, contaminación acústica, consumo enerxético e consumo de auga, proporcionando unha serie de indicadores co obxectivo de optimizar e facer un uso eficiente dos recursos enerxéticos, xerando un menor impacto ambiental.

Ademais instaláronse dúas pantallas interactivas, unha na Pazo da Deputación Provincial de Ourense e outra na Escola Superior de Enxeñería Informática da Universidade de Vigo, no Campus de Ourense (ESEI), para a visualización permanente dos datos.

A maiores da optimización de recursos, buscase que os emprendedores e investigadores poidan desenvolver os seus proxectos ou interconectar os mesmos a esta plataforma de xestión. Os datos que recollen estes sensores tamén estarán integrados na Plataforma Smart City que posúe a Deputación de Ourense.